พนักงานขายหน่วยรถเงินสดต่างจังหวัด

คุณสมบัติ
เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป
วุฒิ ปวช. ขึ้นไป
มีความอดทนและเข้าใจงานขาย
ต่างจังหวัด รายได้รวม 24,000 บาทขึ้นไป (เงินเดือน+เบี้ยเลี้ยง+คอมมิชชั่น+อื่นๆ)

สวัสดิการ
ประกันสังคม
ประกันอุบัติเหตุ
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
เงินช่วยเหลือค่าทำศพ
ปรับเงินเดือนประจำปี
โบนัสประจำปี