พนักงานขับรถขายหน่วยรถต่างจังหวัด

คุณสมบัติ
เพศชาย
อายุ 22 ปีขึ้นไป
วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
มีใบอนุญาตขับขี่ประเภท 2
ต่างจังหวัด รายได้รวม 21,000 บาท
ขึ้นไป (เงินเดือน+เบี้ยเลี้ยง+คอมมิชชั่น+อื่นๆ)

สวัสดิการ
ประกันสังคม
ประกันอุบัติเหตุ
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
เงินช่วยเหลือค่าทำศพ
ปรับเงินเดือนประจำปี
โบนัสประจำปี