คุณสมบัติ
เพศหญิง-ชาย อายุ 22-35 ปี
วุฒิ ม.3 – ปวช. ขึ้นไป
ดูแลจัดเรียงสินค้า
เงินเดือน+เบี้ยเลี้ยง+OT+ค่ารถ+สวัสดิการอื่นๆ
เป็นพนักงานประจำ

สวัสดิการ
ประกันสังคม
ประกันอุบัติเหตุ
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
เงินช่วยเหลือค่าทำศพ
ปรับเงินเดือนประจำปี
โบนัสประจำปี