ปุ้มปุ้ย..ร่วมขบวนด้วยรอยยิ้มกับการจัดการดูแลมื้ออาหารแสนอร่อยใส่ใจทุกเมนูคุณภาพให้กับนักเดินทางเราพร้อมแล้วที่จะร่วมขบวนไปด้วยกันอร่อยด้วยรอยยิ้ม

บนขบวนรถไฟสปริ๊นเตอร์วันนี้ อร่อยที่รอยยิ้ม
ปุ้มปุ้ยคือผู้ดูแลมื้อสำคัญของผู้โดยสารรถไฟสปริ๊นเตอร์ทุกเส้นทางทั่วประเทศ
ด้วยบริการอาหารหลากหลายเมนู ซึ่งผู้โดยสารสามารถสั่งจองรายการอาหารล่วงหน้าก่อนเดินทาง

สั่งจองเมนูล่วงหน้า

ปุ้มปุ้ยไม่เพียงเป็นผู้ประกอบธุรกิจด้านการผลิตและจำหน่าย
อาหารสำเสร็จรูปบรรจุในภาชนะปิดสนิทเท่านั้น

แต่ยังได้รับความไว้วางใจจากการรถไฟแห่งประเทศไทย ให้เข้ามารับจ้างจัดบริการอาหาร/เครื่องดื่ม พร้อมพนักงานบริการบนขบวนรถด่วนดีเซลรางปรับอากาศ (สปริ๊นเตอร์)
เพื่อให้บริการผู้โดยสารของการรถไฟแห่งประเทศไทย มาตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2556 จนถึงปัจจุบัน ใน 6 เส้นทาง จากกรุงเทพไปยังเส้นทางหลัก ได้แก่ เชียงใหม่ ,ศิลาอาสน์ อุตรดิตถ์,อุบลราชธานี ,สุราษฎร์ธานี และยะลา  โดยอาหารที่ให้บริการจะเป็นชุดอาหารสำเร็จรูปพร้อมรับประทาน  พร้อมเครื่องดื่ม  และชุดอาหารว่าง  ให้บริการตามช่วงเวลาที่การรถไฟแห่งประเทศไทยกำหนด

การสั่งจองอาหารล่วงหน้า

ผู้โดยสารสามารถสั่งอาหารล่วงหน้า
เพื่อความสะดวกและตรงกับความต้องการของท่าน
ชุดอาหารหลักประกอบด้วย
ข้าวสวย 1 ถาด และ กับข้าว 2 ชนิด
บริการพร้อมเครื่องดื่ม ซึ่งกับข้าวกำหนดให้บริการไว้
เดือนละ 6 เมนู  และจะสลับสับเปลี่ยนเมนู
ในแต่ละเดือน

ผู้โดยสารสามารถสั่งจองอาหารล่วงหน้าผ่านเว็ปไซด์ของเราก่อนกำหนดเดินทางอย่างน้อย 24 ชั่วโมง

ข้อตกลงและเงื่อนไขในการสั่งจองอาหารล่วงหน้า