สั่งจองอาหารล่วงหน้า

สำหรับผู้โดยสารรถไฟสปิ๊นเตอร์

สั่งจองง่ายๆ

เพียงแค่ 4 ขั้นตอน

ระบุข้อมูลผู้โดยสาร
ระบุข้อมูลการเดินทาง
เลือกเมนูอาหารที่ต้องการ
คลิ๊กปุ่ม "ส่ง"
Image module