ข้อมูลทางการเงินและผลประกอบการ

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ [ ตารางเปรียบเทียบ 3 ปี ]

  • งบการเงิน  [ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ]
  • ผลประกอบการรายไตรมาส ย้อนหลัง [ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ]
  • รายงานประจำปี ย้อนหลัง 3 ปี [ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ]
  • 56-1 ย้อนหลัง 3 ปี [ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ]