โรงงานผลิตของเรายินดีต้อนรับผู้มาเยือนทุกท่านสู่โรงงานผลิตที่ทันสมัยเชิญแวะชิมผลิตภัณฑ์แล้วซื้อกลับบ้านในราคาพิเศษ

ปุ้มปุ้ย มีโอกาสต้อนรับผู้มาเยือนกว่า 100,000 คนแล้ว

เยี่ยมชมโรงงานฯ
ขอยกเลิกการเยี่ยมชมโรงงานปุ้มปุ้ยเป็นการชั่วคราว

 

สืบเนื่องจากสถานการณ์เชื้อไวรัส   COVID-19  ที่มีการระบาดและพบผู้ติดเชื้อจำนวนมากในหลายประเทศทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทย  ทำให้ปัจจุบันต้องมีการเฝ้าระวังอย่างเข้มงวด  ในการนี้เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงในการระบาดของไวรัส COVID-19  บริษัทฯ จึงขอยกเลิกการเข้าเยี่ยมชมโรงงานปุ้มปุ้ยเป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป  จนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติต่อไป

Welcome

*

*

*

*

*

*

*