Layer
เพื่อสร้างรอยยิ้มให้กับทุกคนให้สมกับคำที่ว่า “ปุ้มปุ้ย อร่อยที่รอยยิ้ม”

โฆษณาประชาสัมพันธ์

ปุ้มปุ้ย จะก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง
เพื่อให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ตอบสนองความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า

เพราะทุกคำคือรอยยิ้ม

“ปุ้มปุ้ย อร่อยที่รอยยิ้ม”