เพื่อสร้างรอยยิ้มให้กับทุกคน
สมกับคำที่ว่า

“ปุ้มปุ้ย อร่อย...ที่รอยยิ้ม”

ปุ้มปุ้ย จะก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง
เพื่อให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ

ตอบสนองความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า
เพื่อสร้างรอยยิ้มให้กับทุกคน ให้สมกับคำที่ว่า
“ปุ้มปุ้ย อร่อยที่รอยยิ้ม”

บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล จำกัด

1 พฤศจิกายน 2522
จดทะเบียนก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2522 มีทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 2 ล้านบาท ด้วยความมุ่งมั่นที่จะผลิตปลากระป๋องชั้นดี รสชาติอร่อยเพื่อทดแทนการนำเข้าจากประเทศ ในเริ่มแรกได้ผลิตและจำหน่ายปลาซาร์ดีนในซอสมะเขือเทศฉลากสีส้ม และปลาปลาซาร์ดีนในซอสมะเขือเทศฉลากสีชมพู ภายใต้เครื่องหมายการค้า “ปุ้มปุ้ย” และ “ปลายิ้ม” ด้วยกำลังผลิต 1 ล้านกระป๋องต่อปี จนทำให้ผู้บริโภคเริ่มรู้จักปุ้มปุ้ยสีส้มและปุ้มปุ้ยสีชมพูและในปีนั้นด้วย ความนิยมที่เพิ่มขึ้นจากผู้บริโภคชาวไทย ปุ้มปุ้ย-ปลายิ้ม ได้ออกผลิตภัณฑ์รสชาติใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง เช่นในกลุ่มปลาปรุงรสนอกเหนือจากปลาในซอสมะเขือเทศที่เป็นที่รู้จักทั่วไป พร้อมกับเพิ่มกำลังการผลิตให้เพียงพอต่อความต้องการของตลาด

Change

ปีแห่งการเปลี่ยนแปลง
ปุ้มปุ้ยได้ลงทุนสร้างโรงงานแห่งใหม่บนเนื้อที่ 100 ไร่ ติดตั้งเครื่องจักรที่ทันสมัย เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตเป็น 130 ล้านกระป๋องต่อปี รองรับกับความต้องการของผู้บริโภคที่เพิ่มมากขึ้น และเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2537 ได้รับการจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน และในวันที่ 29 ธันวาคม 2537 ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย วันที่ 2 มิถุนายน 2538 เริ่มซื้อขายหลักทรัพย์เป็นวันแรก

ด้วยความใส่ใจ

และความตั้งใจ
ปุ้มปุ้ย ให้ความสำคัญในทุกๆ ขั้นตอนการผลิต ตั้งแต่การคัดสรรวัตถุดิบอย่างพิถีพิถัน การเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ตลอดจนกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่แสนอร่อย มีคุณภาพ ปุ้มปุ้ย ได้นำนวัตกรรมมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง นอกเหนือจากปลากระป๋องทั้งกลุ่มในซอสมะเขือเทศและกลุ่มปรุงรส ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมของเรา ปัจจุบันปุ้มปุ้ยมีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายวัตถุดิบ ทั้งปลา หอยและไก่ และหลากหลายบรรจุภัณฑ์ ทั้งกระป๋อง ถ้วย และซอง ในอนาคตปุ้มปุ้ยจะมีผลิตภัณฑ์ออกมาอีกหลายกลุ่มเพื่อให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป ปุ้มปุ้ย จะก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ตอบสนองความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า เพื่อสร้างรอยยิ้มให้กับทุกคน ให้สมกับคำที่ว่า “ปุ้มปุ้ย อร่อยที่รอยยิ้ม”

คุณสุธรรม โตทับเที่ยง
ประธานกรรมการ
บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล จำกัด (มหาชน)