ผัดเผ็ดปลาแมคเคอเรลทอด (120 กรัม)

ความจัดจ้านของเครื่องปรุงรส คลุกเคล้าเข้าถึงตัวปลาแมคเคอเรลทอดสร้างสรรค์รสชาติใหม่ ตามตำรับไทยที่น่าลิ้มลอง