แกงเขียวหวานปลาแมคเคอเรลทอด (185 กรัม)

ความหอมหวานของเครื่องแกงซึ่งมีชื่อเสียงเคียงคู่ต้นตำรับไทยมายาวนาน ทวีความพิเศษ เมื่อคลุกเคล้ากับปลาแมคเคอเรลทอดที่มีคุณภาพชั้นดี