ปุ้มปุ้ยมอบผลิตภัณฑ์สนับสนุนกิจกรรม Bike อุ่นไอรัก จังหวัดตรัง และสนับสนุนงานกาชาดตรัง ปี 61

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม ที่ผ่านมา ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง นายลือชัย เจริญทรัพย์ พร้อมด้วย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง คุณนายเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ ได้รับมอบผลิตภัณฑ์ “หอยลายอบกรอบ” จำนวน 4,000 ซอง มูลค่า 120,000 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน) เพื่อสนับสนุนกิจกรรม Bike อุ่นไอรัก จังหวัดตรัง

และในโอกาสเดียวกันนี้ ได้รับมอบผลิตภัณฑ์ปุ้มปุ้ย มูลค่า 454,244 บาท (สี่แสนห้าหมื่นสี่พันสองร้อยสี่สิบสี่บาทถ้วน) เพื่อสนับสนุนเป็นของรางวัล ร้านนาวากาชาด ในงานฉลองรัฐธรรมนูญและงานกาชาดจังหวัดตรัง ประจำปี 2561 จากคุณสุรินทร์ โตทับเที่ยง ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คุณไกรสิน โตทับเที่ยง กรรมการผู้จัดการ ซึ่งปุ้มปุ้ยได้ให้การสนับสนุนการจัดงานกาชาดมาเป็นระยะเวลา 40 ปี โดยในปีนี้ได้มอบผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นชื่อของบริษัท อาทิ ปลาแมคเคอเรลปรุงรสลาบ, ปลาแมคเคอเรลในซอสมะเขือเทศ, ปลาแมคเคอเรลทอดราดพริก, ปลาแมคเคอเรลในซอสพริก, แกงกะหรี่ปลาแมคเคอเรล, ปลาแมคเคอเรลในซอส XO, ปลาแมคเคอเรลทอดผัดเปรี้ยวหวาน, แกงกุรุม่าปลาแมคเคอเรล