ปลาแมคเคอเรลทอดในเต้าซี่แดงปรุงรส

ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากเต้าซี่แดง อุดมไปด้วยคุณค่าทางสารอาหาร ผนวกกับรสชาติที่กลมกล่อม สร้างคุณค่าให้กับมื้ออาหารในทุกเวลา