คุณสุรินทร์ โตทับที่ยงและครอบครัว บริจาคเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าให้แก่โรงพยาบาลตรัง

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 คุณสุรินทร์ โตทับเที่ยงและครอบครัว ได้มอบเงินส่วนตัวจำนวน 500,000 บาท ให้แก่ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลตรัง แพทย์หญิงจิรวรรณ อารยะพงษ์ เพื่อนำไปจัดซื้อเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า จำนวน 2 เครื่อง โดยมีท่านรองนายกรัฐมนตรี ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม เป็นประธานในการรับมอบ พร้อมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง นายลือชัย เจริญทรัพย์ นางณิทฐา แสวงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง นายไพบูลย์ โอมาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง และกรรมการผู้จัดการ บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล จำกัด(มหาชน) คุณไกรสิน โตทับเที่ยง ร่วมเป็นเกียรติ ซึ่งเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าทั้ง 2 เครื่อง จะนำไปให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้ป่วยของโรงพยาบาลตรังต่อไป โดยก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2558 คุณสุรินทร์ โตทับเที่ยง ได้เคยมอบเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าจำนวน 1 เครื่อง และเครื่องปั่นลิ่มเลือดจำนวน 2 เครื่อง รวมมูลค่า 500,000 บาทให้แก่โรงพยาบาลตรังมาแล้ว